Đăng nhập
Đăng ký


 
1 Tìm việc quản lý trưởng phong nhân sự
Tìm việc quản lý trưởng phong nhân sự. Thông tin chi tiết: Tôi là Công Chiến sinh năm 1978, tốt nghiệp đại...
1 Tìm việc quản lý điều hành, tìm việc phù hợp
Tìm việc quản lý điều hành, tìm việc phù hợp. Thông tin chi tiết: Tốt nghiệp đại học năm 2005: Cử nhân hành...
1 Tìm việc quản lý, giám đốc điều hành
Tìm việc quản lý, giám đốc điều hành Thông tin chi tiết: Nhiều năm kinh nghiệm Quản lý sản xuất - Quản lý nhân sự...
 
adayroi mayqua.com